نشریه ژاو – نسخه بهار 1401

📣 انتشار نسخه بهار ۱۴۰۱ نشریه ژاو

📰 صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

💼 مدیر مسئول: شکوفه ناصری

✍ سردبیر: صبا قندهاری

👨‍💻استادان مشاور نشریه: دکتر شهرزاد نیازی – دکتر مرتضی رشیدی

👨‍💻استاد مشاور طراحی نشریه: دکتر زهره دوازده امامی

🔗 دانلود نشریه

همایش درآمدی بر کاریکلماتور

📣 انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار می‌کند:

📰 با همکاری نشریه علمی-تخصصی ژاو

📒 سلسه نشست‌های ادبی
با موضوع: درآمدی بر کاریکلماتور
(به مناسبت تولد پرویز شاپور)

🖊 استاد سخنران:
🟡 آقای دکتر مرتضی رشیدی، استادیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

🟣 دبیران: میثم صادقی، شکوفه ناصری

🏢 مکان برگزاری: دانشکده علوم انسانی، سالن دفاع، انتهای کریدور ۶

⏰ زمان برگزاری: چهارشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۱۵ الی۱۴:۳۰

📌 ورود برای همه علاقه‌مندان آزاد و رایگان می‌باشد.

literature

وبینار ادبیات، فضای مجازی و جعلیات

📣 انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار می‌کند:

📒 وبینار ادبیات، فضای مجازی و جعلیات

🖊مدرس:
🟡آقای دکتر مرتضی رشیدی، استادیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

⏰زمان: دوشنبه 11 بهمن 1400 ساعت 20:15 الی 22:15

🔍لینک شرکت در وبینار:
vs.iaun.ac.ir/bpjiaun

📌شرکت در وبینار برای همه علاقه‌مندان آزاد و رایگان می‌باشد.