sorkhak

وبینار آشنایی با بیماری سرخک و روش‌های پیشگیری از آن

📣 انجمن علمی دانشجویی بهداشت و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان‌ جوان با همکاری مرکز توسعه پژوهش های بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار می کنند

✅️ وبینار آشنایی با بیماری سرخک و روش های پیشگیری از آن

👩🏻‍💻 سخنران: خانم دکتر بخشیانی

⌛ زمان برگزاری: ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

✳️ لینک ورود:
vs.iaun.ac.ir/bpjiaun

📌 شرکت برای عموم آزاد و رایگان است

نظر دهید

بخش های ضروری *