< class="aux-modern-heading-primary">خلاقیت، فناوری و کار گروهی در< class="aux-modern-heading-secondary">باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد نجف آباد
back6
وظایف

هدف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و اعتلای سطح علمی پژوهشگران می‌باشد

کار گروهی

در قالب انجمن‌های علمی دانشجویی

آموزش

در قالب برگزاری کارگاه و سخنرانی علمی

پژوهش و فناوری

در قالب طرح پژوهشی و مسابقات

plan
برنامه راهبردی

چشم انداز باشگاه، ایجاد باشگاهی كارآفرين و فعال در تربيت و تعليم جوانان مستعد، پژوهشگر و نخبه كشور، فراهم ساز زمينه‌های رشد و بالندگي اعضاء، برخوردار از مجموعه كاملی از برنامه‌های مدون، جامع و هماهنگ در زمينه‌های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، کارآفرینی و حمایتی می‌باشد. رسالت باشگاه استفاده از مدیران و همکاران توانمند بعنوان ارزشمندترین سرمایه باشگاه در جهت شناسایی، جذب، حمایت، هدایت و ارتقای همه جانبه جوانان دانش پژوه و نخبه کشور است.

0
انجمن‌های علمی دانشجویی
0
اعضای فعال
0
برنامه‌های باشگاه در سال ۱۴۰۱
انجمن‌های علمی
کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسّط جهان بالاتر است؛ این ادّعا نیست، این چیز ثابت‌شده و مسلّمی است؛ یعنی ملّت ما بالقوّه نخبه است. یک بخش مهمّ جنگ نرم استعمارگران، هم امروز و هم همیشه عبارت است از اینکه ملّت ما را یا هر ملّتی را که دارای استعدادی است، از استعدادِ خودش غافل کنند، او را بی‌اعتنا کنند به آن استعداد یا حتّی به وضعی برسانند که خود او منکر این استعداد بشود؛ این ‌قدر بگویند نمی‌توانی، نمی‌توانی، نمی‌توانی که باورش بشود نمیتوانم و خودش بگوید نمی‌توانم. وقتی که غفلت از تواناییِ خود بر ملّتی حاکم شد، غارت آن ملّت آسان می‌شود.
مقام معظم رهبری
در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور
سخن بزرگان

عزیزان من! نخبگی یک نعمت الهی است، یک موهبت خدایی است و نعمت الهی را باید شکر کرد. آن چیزی که نخبه را نخبه می‌کند، علاوه‌ی بر استعداد و ظرفیّت ذهنی، قدرشناسی از این حقیقت و از این نعمت است. نخبه‌ی علمی بایستی به آن آینده‌ و افقی که برای علم در کشور ترسیم شده چشم بدوزد و به آن توجّه داشته باشد. آنچه نیاز هست و بایستی انجام بگیرد آفرینش علم است. یکی از هدفهای جامعه‌ی علمی کشور این است که باید به مسائل کشور فکر کنند، مسئله‌محور کار کنند.

آخرین برنامه‌ها
iman-sadeghkhani

ایمان صادق‌خانی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق