خلاقیت، فناوری و کار گروهی در

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد نجف آباد

back6
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-56-Path-1633
وظایف

هدف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و اعتلای سطح علمی پژوهشگران می‌باشد

demo-attachment-44-Group-582
demo-attachment-134-teamwork

کار گروهی

در قالب انجمن‌های علمی دانشجویی

demo-attachment-132-statistics

آموزش

در قالب برگزاری کارگاه و سخنرانی علمی

demo-attachment-114-customer-service

پژوهش و فناوری

در قالب طرح پژوهشی و مسابقات

plan
demo-attachment-43-Group-570
برنامه راهبردی

چشم انداز باشگاه، ایجاد باشگاهی كارآفرين و فعال در تربيت و تعليم جوانان مستعد، پژوهشگر و نخبه كشور، فراهم ساز زمينه‌های رشد و بالندگي اعضاء، برخوردار از مجموعه كاملی از برنامه‌های مدون، جامع و هماهنگ در زمينه‌های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، کارآفرینی و حمایتی می‌باشد. رسالت باشگاه استفاده از مدیران و همکاران توانمند بعنوان ارزشمندترین سرمایه باشگاه در جهت شناسایی، جذب، حمایت، هدایت و ارتقای همه جانبه جوانان دانش پژوه و نخبه کشور است.

demo-attachment-44-Group-582
demo-attachment-134-teamwork
0
انجمن‌های علمی دانشجویی
demo-attachment-1215-diamond
0
اعضای فعال
demo-attachment-133-tea-cup
0
برنامه‌های باشگاه در سال ۱۴۰۱
انجمن‌های علمی
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-44-Group-582
کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسّط جهان بالاتر است؛ این ادّعا نیست، این چیز ثابت‌شده و مسلّمی است؛ یعنی ملّت ما بالقوّه نخبه است. یک بخش مهمّ جنگ نرم استعمارگران، هم امروز و هم همیشه عبارت است از اینکه ملّت ما را یا هر ملّتی را که دارای استعدادی است، از استعدادِ خودش غافل کنند، او را بی‌اعتنا کنند به آن استعداد یا حتّی به وضعی برسانند که خود او منکر این استعداد بشود؛ این ‌قدر بگویند نمی‌توانی، نمی‌توانی، نمی‌توانی که باورش بشود نمیتوانم و خودش بگوید نمی‌توانم. وقتی که غفلت از تواناییِ خود بر ملّتی حاکم شد، غارت آن ملّت آسان می‌شود.
مقام معظم رهبری
در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور
demo-attachment-45-Group-622
سخن بزرگان

عزیزان من! نخبگی یک نعمت الهی است، یک موهبت خدایی است و نعمت الهی را باید شکر کرد. آن چیزی که نخبه را نخبه می‌کند، علاوه‌ی بر استعداد و ظرفیّت ذهنی، قدرشناسی از این حقیقت و از این نعمت است. نخبه‌ی علمی بایستی به آن آینده‌ و افقی که برای علم در کشور ترسیم شده چشم بدوزد و به آن توجّه داشته باشد. آنچه نیاز هست و بایستی انجام بگیرد آفرینش علم است. یکی از هدفهای جامعه‌ی علمی کشور این است که باید به مسائل کشور فکر کنند، مسئله‌محور کار کنند.

demo-attachment-44-Group-582
آخرین برنامه‌ها
demo-attachment-44-Group-582
demo-attachment-45-Group-622
iman-sadeghkhani

ایمان صادق‌خانی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق
demo-attachment-45-Group-622