دانشجویان مهندسی صنایعِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامعِ مستقل نجف آباد، طی بازدیدی یک روزه از شرکت همگام خودرو آسیا دیدن نمودند."

روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، ۸۶ نفر از دانشجویان رشته مهندسی صنایع به همراه خانم دکتر امین دوست(معاون دانشکده و فنی مهندسی) و آقای دکتر بویر حسنی (عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی)، از گروه صنعتی همگام خودرو آسیا واقع در شهرک صنعتی علویجه، با هدف رشد و کسب تجربه و با همکاری باشگاه پژوهشگران بازدید کردند.

خبرنگاران باشگاه پژوهشگران جوان:

مرضیه کرمی؛ فائزه نقی ها؛ عرفان سلطانی